Wonen in Centrum de Ham

Wonen in Drogeham

Het vinden van geschikte woonruimte kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Iedereen heeft zo zijn wensen en behoeften. Waar de één kiest om een bestaande woning aan te passen, kiest een ander voor begeleid wonen. Zoveel mogelijk zelfstandig wonen, kan binnen onze bijzondere woonlocatie in Drogeham.

In het voormalig hotel”De Ham” in Drogeham zijn 5 appartementen gerealiseerd waarin de mogelijkheid is om begeleid zelfstandig te wonen. Een eigen voordeur, een eigen appartement met ondersteuning voor (alleen) daar waar nodig. Van ambulant tot een volledig pakket thuis, er zijn veel mogelijkheden om samen af te stemmen waar jij ondersteuning in wil.

Een bijzondere vorm van wonen.


Met oog voor elkaars tekortkomingen en elkaars talenten. Zo werken we samen aan verbinding, aan vervulling, aan groei. Met heel ons hart.